Opis projektu

Nazwa projektu:

„Podniesienie efektywności energetycznej OSM w Bochni poprzez kompleksową termomodernizację budynku biurowego wraz z modernizacją oświetlenia, systemów zasilania oraz wymianą maszyn”.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Oś 4: Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna

Działanie: 4.2 EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA

Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Beneficjent projektu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

ul. Wygoda 147, 32-700 Bochnia

Cele projektu:

Projekt ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej OSM Bochnia poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz cieplnej.


Projekt przewiduje zastosowanie rozwiązań ograniczających zużycie energii elektrycznej w postaci:

  1. Termomodernizacji budynku biurowego OSM w Bochni,
  2. Modernizacji oświetlenia w budynku biurowym,
  3. Montażu nadachowej instalacji fotowoltaicznej
  4. Wymiany energochłonnych urządzeń.

Wyniki projektu:

W wyniku realizacji projektu zwiększy się efektywność energetyczna, spadnie roczna emisja CO 2, zmniejszy się zużycie energii cieplnej oraz energii elektrycznej, a także spadnie zapotrzebowanie na energię końcową.

Nr Projektu:RPMP.04.02.00-12-0416/18Koszty całkowite:664 805,00 zł.

Dofinansowanie:430 442,28 zł.


Rozpoczęcie realizacji projektu: 1 maja 2019 r.

Zakończenie realizacji projektu:31 grudnia 2020 r.